Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on avoinna määräaikaisia hallinto-oikeustuomarin virkasuhteita ajoille 1.1.-30.6.2020 ja 1.1.-31.12.2020

Viimeinen hakupäivä:
23.09.2019
Ilmoittava virasto:
Itä-Suomen hallinto-oikeus

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on avoinna määräaikaisia hallinto-oikeustuomarin tehtäviä vuodelle 2020. Hallinto-oikeudelle on myönnetty lisämäärärahaa kansainvälistä suojelua koskevien valitusasioiden käsittelyä varten.

Hallinto-oikeustuomarin nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016).

Määräaikaiset tuomarit tulevat työskentelemään hallinto-oikeudessa osastolla, jossa käsitellään ulkomaalaisasioita. Tehtävässä tarvitaan perehtyneisyyttä kansainvälistä suojelua koskeviin asioihin. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittelystä tuomioistuimessa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemukset on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään 23.9.2019 ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio.

Lisätietoja antaa ylituomari Petri Saukko (puh. 0295642569).


Kuopiossa 6.9.2019

Petri Saukko
ylituomari

 
Julkaistu 6.9.2019