Kaksi hallinto-oikeustuomarin T 11 virkaa Itä-Suomen hallinto-oikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
02.03.2020
Ilmoittava virasto:
Itä-Suomen hallinto-oikeus

Hallinto-oikeustuomarin nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016). Tuomariksi nimitettävällä on oltava tuomioistuimen tuomiopiirin väestön enemmistön kielen (suomi) erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen (ruotsi) tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hallinto-oikeus on lainkäyttöasioissa pääasiallisesti päätösvaltainen kolmen tai kahden tuomarin kokoonpanoissa. Tuomarit ovat päätösvaltaa käyttäessään riippumattomia, mutta työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muiden tuomareiden, esittelijöiden ja hallinto-oikeuden hallintohenkilöstön kanssa. Tuomarit työskentelevät lainkäyttötoiminnan keskeisillä osa-alueilla kuten vireille tulevien asioiden valmistelussa, prosessinjohdossa sekä päätösten kirjoittamisessa ja ratkaisemisessa.

Tuomarin tehtävässä on tärkeää kyky ottaa vastuuta kollegion kokonaistehtävästä sekä hyvä yhteistyökyky koko henkilöstön kanssa. Hallinto-oikeudessa korostetaankin vuorovaikutteista ja keskustelevaa työskentelytapaa. Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ovat hallinto-oikeuden työnjärjestämisen keskiössä.

Tehtävissä tarvitaan perehtyneisyyttä ja kiinnostusta hallinto-oikeudellisiin asioihin. Nykyiset tuomarimme ovat kerryttäneet aikaisempaa kokemustaan yleisissä tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, yksityisellä sektorilla tai järjestöissä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja vastuullisen työtehtävän työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtivassa asiantuntijayhteisössä. Työntekijöillemme mahdollistamme muun muassa lakisääteistä laajemman työterveyshuollon, tukea virike- ja liikuntatoimintaan, erilaista ammatillista osaamista kehittävää koulutusta sekä mahdollisuuden joustavaan työntekoon kuten etätyön tekemiseen.

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Hakemukset on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään 2.3.2020 ennen viraston aukioloajan päättymistä ensisijaisesti www.valtiolle.fi rekrytointijärjestelmän kautta.

Sähköpostilla ita-suomi.hao@oikeus.fi tai Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, 70101 Kuopio, käyntiosoite Minna Canthin katu 64.

Lisätietoja antaa ylituomari Petri Saukko puh. 029 56 42569


Kuopiossa 14.2.2020

Petri Saukko
ylituomari

 
Julkaistu 14.2.2020