Itä-Suomen HAO 1.10.2014 14/5326/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulosta tehtävät vähennykset - Kaupan purku - Luovutusvoitto - Oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 01226/12/8101
Taltionumero: 14/5326/1
Antopäivä: 1.10.2014

Asiassa oli kysymys oikeudenkäyntikulujen vähennyskelpoisuudesta tilanteessa, jossa luovutusvoitto oli kaupan purkamisen takia poistettu.

A:n tekemä asuinhuoneiston kauppa oli käräjäoikeuden päätöksellä 26.3.2012 purettu ja verotuksen oikaisulautakunta oli oikaissut A:n vuoden 2006 verotusta siten, että huoneiston luovutuksesta syntynyt luovutusvoitto oli poistettu. A:lle sanotun riita-asian hoitamisesta vuonna 2011 aiheutuneita yhteensä 17 112,46 euron oikeudenkäyntikuluja ja matkakuluja ei oikaisulautakunta ollut hyväksynyt vähennettäväksi vuoden 2006 eikä vuoden 2011 verotuksessa.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:lle oli syntynyt kuluja siitä, että hän oli pyrkinyt varmistamaan tekemänsä kaupan pysyvyyden eli säilyttämään huoneiston myynnistä saamansa veronalaisen tulon. Koska menot oli suoritettu pääomatulojen hankkimisen tai säilyttämisen tarkoituksessa ja koska niitä ei kyseisen kaupan purkamisesta ja luovutusvoiton poistamisesta johtuen ollut mahdollista vähentää tuloverolain 46 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla luovutusvoittoa verovuodelta 2006 laskettaessa, oli A:lla oikeus vähentää ne tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoina verovuoden 2011 pääomatuloistaan.

Tuloverolaki 46 § 1 mom.
Tuloverolaki 54 § 1 mom.
Tuloverolaki 113 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Pekka Hallikainen ja Mari Jääskeläinen. Asian esittelijä Mari Jääskeläinen.

Lainvoimainen

 
Julkaistu 8.10.2014