Itä-Suomen HAO 29.1.2019 19/0071/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Osakkeiden myynti - Luovutustappio - Veron kiertäminen

Diaarinumero: 02528/17/8101
Taltionumero: 19/0071/1
Antopäivä: 29.1.2019

A oli omistanut 3 000 kappaletta X Oyj:n osaketta. X Oyj oli asetettu konkurssiin 17.7.2014. A oli 3.9.2015 myynyt omistamansa ja käytännössä arvonsa menettäneet X Oyj:n osakkeet nimelliseen yhden euron hintaan puolisolleen. Näin menetellen valittajalle oli muodostunut 15 059,44 euron suuruinen luovutustappio. A ei ollut esittänyt verotuksesta riippumattomia perusteita toimelleen. Asiassa ei ollut ilmennyt, että osakkeiden arvonmenetys olisi ollut tuloverolain 50 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla lopullinen vielä verovuonna 2015.

Edellä kerrotuissa oloissa hallinto-oikeus katsoi, että puolison kanssa tehtyyn oikeustoimeen oli ilmeisesti ryhdytty vain siinä tarkoituksessa, että A saisi tuloverolain 50 §:ssä tarkoitetun vähennyskelpoisen luovutustappion ja täten vapautuisi luovutusvoitoista suoritettavasta verosta. Tämän vuoksi A:lla ei kyseisenä verovuonna ollut, kun otetaan huomioon verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n säännös, oikeutta vähentää luovutusvoitostaan X Oyj:n osakkeiden luovutustappiota.

Tuloverolaki 50 § 1 mom. ja 3 mom. 2 kohta
Laki verotusmenettelystä 28 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Marjo Wenho ja Mari Jääskeläinen. Asian esittelijä Mari Jääskeläinen.


Lainvoimainen

 
Julkaistu 6.2.2019  Päivitetty 7.6.2019