Hallinto-oikeuden lainkäyttötoiminta jatkuu koronavirustilanteen aikana

Julkaistu 18.3.2020  Päivitetty 19.3.2020

Koronavirustilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut hallinto-oikeuden lainkäyttötoimintaan. Hallinto-oikeus on varautunut lainkäyttötoiminnan turvaamiseen koronavirustilanteen aikana erilaisin toimenpitein. Asioinnissa suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti sähköisiä asiointitapoja.

Lainkäyttötoiminta on hallinto-oikeuden ydintoimintaa, joka on turvattava poikkeusolojenkin aikana. Hallinto-oikeus seuraa tilannetta ja on varautunut erilaisin toimenpitein siihen, että lainkäyttötoiminta voidaan ylläpitää myös koronavirustilanteen aikana. Virusepidemian leviämistä virastossa pyritään estämään aktiivisesti erilaisilla henkilöstö- ja työjärjestelyillä.

Koronavirustilanne ei ole tähän mennessä vaikuttanut lainkäyttötoiminnan normaaliin sujumiseen, joskin virusepidemia voi pitkittyessään vaikuttaa hallinto-oikeuden käsittelyaikoihin. Tarpeen niin vaatiessa hallinto-oikeudessa keskitytään huolehtimaan ensisijaisesti kiireellisiksi säädettyjen asioiden käsittelystä, jolloin keskimääräisten käsittelyaikojen pidentymiseltä ei voida välttyä. Hallinto-oikeuden käsiteltäväksi voi tulla myös uudenlaisia viivytyksetöntä käsittelyä vaativia asioita esimerkiksi käyttöön otetun valmiuslain nojalla tehdyistä viranomaispäätöksistä. Virusepidemia ei lähtökohtaisesti vaikuta tuomioistuinmenettelyn osalta säädettyihin määräaikoihin. Mikäli jutun osapuolella on sen sijaan tarve saada virusepidemian vuoksi lisäaikaa esimerkiksi hallinto-oikeuden pyytämän lausunnon tai vastinepyynnön johdosta, tästä tulee olla yhteydessä hallinto-oikeuteen.

Suulliset käsittelyt

Suullisten käsittelyjen osalta jo sovitut käsittelyt pyritään toistaiseksi järjestämään suunnitellusti. Päätöksen sovitun käsittelyn perumisesta ja laillisesta esteestä tekee aina ratkaisukokoonpano. Mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille asianosaisille henkilökohtaisesti. Suullisissa käsittelyissä suositaan etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan. Uusia suullisia käsittelyjä sovitaan toistaiseksi toukokuusta alkaen.

Asiointi hallinto-oikeudessa

Nykyisessä koronavirustilanteessa hallinto-oikeus suosittelee, että asioinnissa käytettäisiin ensisijaisesti sähköpostia tai sähköistä asiointipalvelua, joka on tarkoitettu yksityisten henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen käyttöön (ei viranomaiskäyttöön). Asiointia paikan päällä tai postitse suositellaan käyttämään ainoastaan, jos se on välttämätöntä asian hoitamiseksi. Asiakaspalvelu puhelimitse toimii normaalisti.


Lisätietoja: hallintojohtaja Timo Tervonen, p. 029 56 42502 (asiakaspalvelu), etunimi.sukunimi@oikeus.fi