Tjänster som förvaltningsrättsdomare vid Östra Finlands förvaltningsdomstol förklaras lediga för perioderna 1.1.–30.6.2020 och 1.1.–31.12.2020

Sista ansökningsdag:
23.09.2019
Anmälande ämbetsverk:
Östra Finlands förvaltningsdomstol

För år 2020 ledigförklaras visstidstjänster som förvaltningsrättsdomare vid Östra Finlands förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen har beviljats tilläggsanslag för behandling av besvär som gäller internationellt skydd.

Om utnämningsgrunderna och behörighetsvillkoren för förvaltningsrättsdomare bestäms i domstolslagen (673/2016).

De visstidsanställda domarna kommer att arbeta på en avdelning som handlägger utlänningsfrågor. Uppgiften förutsätter goda insikter i ärenden som gäller internationellt skydd. Tidigare erfarenhet av handläggning av ärenden som gäller internationellt skydd betraktas som en fördel.

En säkerhetsutredning kan göras av en person som väljs för uppgiften, med personens samtycke (säkerhetsutredningslagen, 726/2014). Mer information om förfarandet vid säkerhetsutredningar och om rättigheterna hos den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi.

Ansökningar ska lämnas in till Östra Finlands förvaltningsdomstol senast den 23 september 2019 före utgången av ämbetsverkets öppettid.

E-post: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Postadress: Östra Finlands förvaltningsdomstol, PB 1744, 70101 Kuopio
Besöksadress: Minna Canthin katu 64, Kuopio

Mer information lämnas av överdomare Petri Saukko (tfn 029 564 2569).

Kuopio, den 6 september 2019

Petri Saukko
överdomare

 
Publicerad 6.9.2019