Lediga arbetsplatser

Sista ansökningsdag:
25.10.2017
Anmälande ämbetsverk:
Östra Finlands förvaltningsdomstol

En tjänst som förvaltningsrättsdomare T 13 vid Östra Finlands förvaltningsdomstol från 1.2.2018

Bestämmelser om grunderna för utnämning av förvaltningsrättsdomare och behörighetsvillkoren finns i domstolslagen (673/2016). Östra Finlands förvaltningsdomstol är tvåspråkig.

Tjänsten som förvaltningsrättsdomare T 13 är en av förvaltningsdomstolens ledande tjänster. Den som väljs till tjänsten kan bli förordnad till ett tidsbegränsat uppdrag som avdelningschef. Avdelningschefen svarar för avdelningens verksamhet och rättsskipningens resultat.

Domaren arbetar med alla centrala delområden inom rättskipningen, såsom beredning av anhängiggjorda ärenden, aktiv processledning, skrivande av beslut och avgörande av rättskipningsärenden samt dessutom utveckling av förvaltningsprocessen.

Vid förvaltningsdomstolen tillämpas ett kollektivt arbetssätt, vilket innebär ett förfaringssätt med delaktighet och växelverkan i arbetsgemenskapen.

För att sköta uppgifterna med framgång är det till fördel att ha stark kompetens inom förvaltningsrättskipning och processledningsförmåga samt god och bredast möjlig materialrättslig förtrogenhet med den förvaltningsrättsliga lagstiftningen. Som merit kan framför allt räknas skatterättslig kompetens.

Ansökan ska lämnas in till Östra Finlands förvaltningsdomstol senast 25.10.2017 före utgången av verkets öppettid.

Östra Finlands förvaltningsdomstol PB 1744, 70101 Kuopio, besöksadress Minna Canthin katu 64.

Ytterligare information ger förvaltningsdomstolens överdomare Veijo Tarukannel, tfn 029 564 2503.

Kuopio, 26.9.2017


Veijo Tarukannel
Överdomare

En tjänst som förvaltningsrättsdomare T 11 vid Östra Finlands förvaltningsdomstol från 1.2.2018

Bestämmelser om grunderna för utnämning av förvaltningsrättsdomare och behörighetsvillkoren finns i domstolslagen (673/2016). Östra Finlands förvaltningsdomstol är tvåspråkig.

Domaren arbetar med alla centrala delområden inom rättskipningen, såsom beredning av anhängiggjorda ärenden, aktiv processledning, skrivande av beslut och avgörande av rättskipningsärenden samt dessutom utveckling av förvaltningsprocessen.

Vid förvaltningsdomstolen tillämpas ett kollektivt arbetssätt, vilket innebär ett förfaringssätt med delaktighet och växelverkan i arbetsgemenskapen.

Östra Finlands förvaltningsdomstol behandlar frågor om internationellt skydd, som för närvarande utgör förvaltningsdomstolens största enskilda ärendegrupp. Kompetens i frågor som gäller utlänningsärenden kan räknas som en merit.

Ansökan ska lämnas in till Östra Finlands förvaltningsdomstol senast 25.10.2017 före utgången av verkets öppettid.

Östra Finlands förvaltningsdomstol PB 1744, 70101 Kuopio, besöksadress Minna Canthin katu 64.

Ytterligare information ger förvaltningsdomstolens överdomare Veijo Tarukannel, tfn 029 564 2503.

Kuopio, 26.9.2017


Veijo Tarukannel
Överdomare

 
Publicerad 26.9.2017
Tillbaka till början |