Hallinto-oikeuden ratkaisut

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyrkii julkaisemaan internetsivuillaan päätöksiään kaikista asiaryhmistä mahdollisimman kattavasti. Osa päätöksistä julkaistaan sellaisenaan ja osasta päätöksistä on laadittu erillinen tiivistelmä päätöksiin liittyvien salassa pidettävien asioiden vuoksi. Valtaosasta hallinto-oikeuden päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Internetsivuilla julkaistut hallinto-oikeuden antamat ratkaisut ovat voineet tai voivat muuttua korkeimman hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä.
 
Julkaistu 8.11.2017