Henkilökunta ja organisaatio

Itä-Suomen hallinto-oikeuden henkilökuntaan kuuluu hallinto-oikeustuomareita, hallinto-oikeuden esittelijöitä ja lainkäytössä avustavaa muuta henkilökuntaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari on Petri Saukko ja hallintojohtajana toimii Timo Tervonen.

Hallinto-oikeutta johtaa ylituomari. Hallintotoimiston toimintaa johtaa hallintopäällikkö ja osastojen toimintaa johtaa osastojen johtajat. Hallinto-oikeuden kaikessa toiminnassa korostuu julkisen vallan käytön oikeusjärjestyksenmukaisuuden kontrollointi sekä oikeussuojan antaminen julkisen ja yksityisen välisessä oikeussuhteessa.

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa noudatetaan kollektiivista työtapaa, mikä tarkoittaa lainkäyttökokoonpanon ja lainkäytössä avustavien virkamiesten tiivistä yhteistyötä asian vireilletulosta lähtien. Työmenetelmät ovat joustavat sekä lainkäytössä että hallinnossa. Työtapoja ja -menetelmiä kehitettäessä pyritään moderniin ja mahdollisimman pitkälle sähköistettyyn lainkäyttötoimintaan ja hallinnon järjestämiseen.

Hallinto-oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Eräät asiat hallinto-oikeus voi ratkaista kahden jäsenen tai yhden jäsenen kokoonpanossa. Asiaryhmissä, joissa on kysymys yksilön henkilökohtaiset vapaudet, päätöksentekoon osallistuu lainoppineiden jäsenten lisäksi asiantuntijajäsen.

 
Julkaistu 10.1.2020