Förvaltningsdomstolens Finlex lösningar
 • Ennakkoratkaisu – Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Vuokraustoimintaa harjoittava yhtiö

 • Kunnallisvalitus – Harkinnanvarainen avustus – Vauvaperheiden avustus – Vuosituloihin sidottu avustuksen määrä – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

 • Kunnallisvalitus – Tonttien myyntihinnat – Lapsiperhealennus – Yhdenvertaisuus – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella – Positiivinen erityiskohtelu – Oikeasuhtainen toimenpide

 • Tupakkalaki – Kunnan määräämä myynti- ja luovutuskielto – Sähkösavuke – Sähkösavuketuotteiden erikoisliike – Höyrystettäväksi tarkoitettu nikotiiniton neste – Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto – Makuneste – Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuin

 • Ampuma-ase – Aselupa – Valmet Petra kivääri – Itselataava kertatuli – Metsästysperuste – Soveltuvuus ilmoitettuun käyttötarkoitukseen

 • Eläinsuojelu - Kissojen pitopaikka - Karkaamisvaara ja turvallisuus - Ulkoilu ilman valvontaa - Eläinsuojelulaki 42 §

 • Ampuma-ase – Aselupa – Deaktivoitu sinko – Kertalaukauskivääri – Ampumaurheilu- ja harrastusperuste – Muu ase – Soveltuvuus ilmoitettuun käyttötarkoitukseen – Ampuma-aselain 44 §:n 3 momentin soveltaminen

 • Maankäyttö ja rakentaminen – Hallintovalitus – Yleiskaavan laatimiskustannusten korvaaminen – Taksan lainvastaisuus – Soveltamatta jättäminen

 • Kunnallisvalitus - Viranhaltijan palkkavaatimus - Varallaolo - Työaika - Lepoaika - Virkaehtosopimusmääräykset - Varallaolokorvaus

 • Henkilökohtaisen tulon verotus - Osakkeiden myynti - Luovutustappio - Veron kiertäminen

 • Ennakkoratkaisu – Henkilökohtaisen tulon verotus – Virtuaalivaluutan luovutus – Luovutusvoitto

 • Perusopetuslaki – Henkilökohtainen avustaja – Huostaanotto – Puhevalta

 • Kunnallisvalitus - Oikaisuvaatimuskelpoisuus - Valituskelpoisuus - Virkavaali

 • Ampuma-ase - Hankkimislupa - Metsästysperuste - Luotettava selvitys metsästysharrastuksesta

 • Katselmus – Yksityiselämän suoja – Kotirauha – Tosiseikkojen selvittäminen – Välipäätös

 • Työsuojeluviranomainen – Aluehallintovirasto – Viranomaisen toimivalta – Poikkeuslupa – Pätevyyskirja – Pätevyyskirjan voimassaolo – Räjäytystyö – Panostaja

 • Toimeentulotuki – Terveydenhuoltomenot – Erityisluvallinen lääke – Lääkkeen yksilöllinen tarpeellisuus

 • Täydentävä toimeentulotuki – Ateriamaksu – Tuki-palvelumaksu – Hoito- ja hoivamaksu – Asiakas-maksu

 • Perustoimeentulotuki – Ateriamaksu – Tukipalvelumaksu – Hoito- ja hoivamaksu – Asiakasmaksu

 • Metsästyslaki - Luontodirektiivi – Tiukkaa suojelua edellyttävä laji – Rauhoitussäännöksistä poikkeaminen – Poikkeuslupa – Yleisen edun kannalta pakottava syy – Taloudelliset ja sosiaaliset syyt – Susi – Lajin suotuisa suojelutaso – Muu tyydyttävä ratkaisu – Asian selvittäminen

 • Metsästyslaki - Luontodirektiivi – Tiukkaa suojelua edellyttävä laji – Rauhoitussäännöksistä poikkeaminen – Poikkeuslupa – Yleisen edun kannalta pakottava syy – Taloudelliset ja sosiaaliset syyt – Susi – Lajin suotuisa suojelutaso – Muu tyydyttävä ratkaisu – Asian selvittäminen

 
Publicerad 22.9.2014