Hallinto-oikeustuomarin määräaikaisia virkasuhteita

Viimeinen hakupäivä:
03.08.2018
Ilmoittava virasto:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa haettavana hallinto-oikeustuomarin määräaikaisia virkasuhteita

Tehtävän kuvaus ja kelpoisuusvaatimukset

Hallinto-oikeustuomarit osallistuvat lainkäyttöasioiden ratkaisemiseen esittelevänä jäsenenä, kolmantena jäsenenä tai tarkastavana jäsenenä. Myös istunnon puheenjohtajana toimiminen on mahdollista. Lisäksi tuomarit ratkaisevat omalla vastuullaan asioita, jotka lain mukaan voidaan ratkaista yhden jäsenen kokoonpanossa.

Tuomioistuinlain mukaan tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävien menestykselliselle hoitamiselle on eduksi hallintolainkäyttömenettelyn osaaminen sekä tehtävään sopiva aineellisoikeudellinen perehtyneisyys.

Haettavat virkasuhteet

Ajalle 1.1.-31.12.2019 yksi (1) hallinto-oikeustuomarin T 13 virkasuhde, joka sijoitetaan joko turvapaikka-asioita käsittelevälle osastolle tai muihin hallintolainkäyttötehtäviin.

Ajalle 1.1.-31.12.2019 enintään neljä (4) hallinto-oikeustuomarin T 11 virkasuhdetta, jotka sijoitetaan turvapaikka-asioita käsittelevälle osastolle.

Ajalle 1.1.-30.6.2019 kaksi (2) hallinto-oikeustuomarin T 11 virkasuhdetta, jotka sijoitetaan turvapaikka-asioita käsittelevälle osastolle.

Ajalle 1.1.-31.3.2019 kaksitoista (12) hallinto-oikeustuomarin T 11 virkasuhdetta, jotka sijoitetaan turvapaikka-asioita käsittelevälle osastolle.

Enintään kolme edellä mainituista virkasuhteista voidaan täyttää jo vuoden 2018 puolella, aikaisintaan elokuusta alkaen.

Virkasuhteiden määräaikaisuus perustuu turvapaikka-asioiden käsittelemistä varten myönnettyyn erilliseen rahoitukseen.

Hakeminen ja yhteydenotot

Hakemukset on toimitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle sähköpostitse (pohjois-suomi.hao@oikeus.fi) tai osoitteeseen Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu. Hakuaika päättyy perjantaina 3.8.2018 klo 16.15.

Hakemuksessa tulee mainita diaarinumero H00081/18.

Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan selvästi, koskeeko hakemus kaikkia virkasuhteita vai vain osaa niistä ja onko hakija käytettävissä jo vuoden 2018 puolella.

Lisätietoja antaa 20.7.2018 saakka hallinto-oikeustuomari Aila Kovala, puh. 02956 42955, ja sen jälkeen hallinto-oikeuden ylituomari Pirjo Pyhäjärvi, puh. 02956 42925.


Oulussa 2.7.2018


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
Julkaistu 2.7.2018