Hallinto-oikeustuomarin T13 virka

Viimeinen hakupäivä:
18.08.2017
Ilmoittava virasto:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Hallinto-oikeustuomarin T 13 virka

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa julistetaan haettavaksi hallinto-oikeustuomarin T 13 virka, joka täytetään aikaisintaan 1.12.2017 alkaen.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Hallinto-oikeustuomarit osallistuvat lainkäyttöasioiden ratkaisemiseen esittelevänä jäsenenä, tarkastavana jäsenenä, kolmantena jäsenenä taikka istuntokokoonpanon puheenjohtajana. T 13 palkkausluokan hallinto-oikeustuomarin työ painottuu yleensä tarkastavan jäsenen tehtäviin.

Tasavallan presidentille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon, Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu, tai sähköpostilla osoitteeseen pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Hakuaika päättyy 18.8.2017 klo 16.15.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Hilppa Tuomola, puh. 02956 42867.

Oulussa 14.7.2017

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
Julkaistu 14.7.2017