Kolme hallinto-oikeuden esittelijän T 9 määräaikaista virkasuhdetta

Viimeinen hakupäivä:
11.08.2017
Ilmoittava virasto:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on haettavana kolme hallinto-oikeuden esittelijän T 9 määräaikaista virkasuhdetta, jotka täytetään aikaisintaan 1.9.2017 alkaen ja enintään 30.6.2018 saakka.

Hallinto-oikeuden esittelijän tehtävänä on valmistella päätösesityksiä valitusasioissa ja muissa hallintolainkäyttöasioissa sekä esitellä valmistelemansa asiat hallinto-oikeuden istunnossa. Tällä hetkellä tarvitaan esittelijöitä etenkin turvapaikka-asioita käsittelevälle osastolle, mutta sijoittuminen myös muihin hallintolainkäyttöasioihin on mahdollista.

Hallinto-oikeuden esittelijän kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 19 luvussa.

Kirjalliset hakemukset on toimitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon, Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu, tai sähköpostilla osoitteeseen pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Hakuaika päättyy 11.8.2017 klo 16.15.

Lisätietoja antaa heinäkuussa hallinto-oikeustuomari Merja Velakoski-Kovalainen, puh. 02956 42806, ja elokuussa hallinto-oikeuden ylituomari Pirjo Pyhäjärvi, puh. 02956 42925.

Oulussa 11.7.2017

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
Julkaistu 11.7.2017