Kolme hallinto-oikeustuomarin T11 virkaa

Viimeinen hakupäivä:
22.12.2017
Ilmoittava virasto:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Kolme hallinto-oikeustuomarin T 11 virkaa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa julistetaan haettavaksi kolme hallinto-oikeustuomarin T 11 virkaa, jotka täytetään aikaisintaan 1.4.2018 alkaen.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

T 11 palkkausluokan hallinto-oikeustuomarit osallistuvat lainkäyttöasioiden ratkaisemiseen esittelevänä jäsenenä, kolmantena jäsenenä tai tarkastavana jäsenenä.

Tasavallan presidentille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon, Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu, tai sähköpostilla osoitteeseen pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Hakuaika päättyy 22.12.2017 klo 16.15.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari Pirjo Pyhäjärvi, puh. 02956 42925.

Oulussa 22.11.2017

Ylituomari Pirjo Pyhäjärvi

 
Julkaistu 22.11.2017