Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa hallinto-oikeustuomarin määräaikaisia virkasuhteita ja mahdollisesti vapautuvia hallinto-oikeuden esittelijän määräaikaisia virkasuhteita

Viimeinen hakupäivä:
22.11.2019
Ilmoittava virasto:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on haettavana kaksi hallinto-oikeustuomarin T 11 määräaikaista virkasuhdetta ajalle 1.1.-31.12.2020. Määräaikaiset virkasuhteet perustuvat turvapaikka-asioiden ratkaisemiseksi myönnettyyn määräaikaiseen rahoitukseen.

Hallinto-oikeustuomarin nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016).

Määräaikaiset tuomarit sijoitetaan osastolle, jolla käsitellään kansainvälistä suojelua koskevia asioita. Tehtävien menestykselliselle hoitamiselle on eduksi hallintolainkäyttömenettelyn osaaminen sekä tehtävään soveltuva aineellisoikeudellinen perehtyneisyys.

Mahdollisesti vapautuvat hallinto-oikeuden esittelijän virkasuhteet täytetään ehdolla, että hallinto-oikeustuomarin T 11 määräaikaisten virkasuhteiden täyttämisen myötä vapautuu hallinto-oikeuden esittelijän T 9 tai T 8 palkkausluokan virkasuhteita 1.1.2020 lukien enintään 31.12.2020 saakka.

Hallinto-oikeuden esittelijän nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016).

Hallinto-oikeuden esittelijän tehtävänä on toimia esittelijänä hallinto-oikeudessa. Hakijalle luetaan eduksi käytännön kokemus ja perehtyneisyys hallinto-oikeuden toimialaan kuuluviin asioihin.

Hakemukset nimikirjanotteineen tai ansioluetteloineen on toimitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle sähköpostitse (pohjois-suomi.hao@oikeus.fi) tai osoitteeseen Isokatu 4, PL 189,
90101 Oulu. Hakuaika päättyy perjantaina 22.11.2019 klo 16.15.

Lisätietoja antaa ma. ylituomari Merja Velakoski-Kovalainen, puh. 02956 42806.


Oulussa 6.11.2019


Merja Velakoski-Kovalainen
Ma. ylituomari

 
Julkaistu 6.11.2019