Hallinto-oikeuden esittely

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus sijaitsee Oulussa, minkä lisäksi sillä on suullisia käsittelyitä varten pysyvä istuntopaikka Rovaniemellä. Tarvittaessa suullisia käsittelyitä voidaan pitää myös muilla paikkakunnilla. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat, joissa asukkaita noin 670 000 ja kuntia 57.

Hallinto-oikeutta johtaa ylituomari. Lisäksi hallinto-oikeuden jäseninä on vakinaisessa virassa 15 hallinto-oikeustuomaria. Lainkäyttöasioiden esittelytehtävissä on 12 hallinto-oikeuden esittelijää ja kaksi notaaria. Esittelytehtävissä voi olla myös käräjänotaari. Toimistotehtäviä ja avustavia lainkäyttötehtäviä hallinto-oikeudessa hoitaa kymmenen lainkäyttösihteeriä.

Edellä mainittujen vakinaisten virkojen lisäksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on myönnetty kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittelyä varten määräaikaisesti 11 tuomaria, 6 esittelijää ja 3 lainkäyttösihteeriä. Syyskuun 2017 alussa hallinto-oikeuteen tulee asessorin virka, joka on kolmivuotinen tuomarin koulutusvirka.

Asiaryhmissä, joissa puututaan yksilön henkilökohtaiseen vapauteen, päätöksentekoon osallistuu lainoppineiden jäsenten lisäksi asiantuntijajäseniä. Näitä asioita ovat esimerkiksi lasten huostaanottoa ja vastoin henkilön omaa tahtoa annettavaa mielenterveyden hoitoa koskevat asiat.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus jakautuu neljään osastoon. Lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä hallinto-oikeuden osaston istunnossa, joka on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Eräät asiat hallinto-oikeus voi ratkaista kahden jäsenen tai yhden jäsenen kokoonpanossa.

 
Julkaistu 31.1.2017