Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: lainkäyttötoiminta jatkuu epidemiasta huolimatta

Julkaistu 16.3.2020

Koronavirustilanne ei ole vielä vaikuttanut merkittävästi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden toimintaan. Myös suullisia käsittelyjä järjestetään edelleen kiinnittäen erityistä huomiota hyvään käsihygieniaan.


"On toki mahdollista, että jo päätettyjä suullisia käsittelyitä joudutaan peruuttamaan. Päätöksen suullisen käsittelyn peruuttamisesta tekee aina asianomainen lainkäyttökokoonpano yksittäistapauksellisen harkinnan perusteella", sanoo ylituomari Mikko Pikkujämsä.

Lainkäyttötoiminta kuuluu yhteiskunnan ydintoimintoihin. Hallinto-oikeus varautuu sisäisin toimenpitein siihen, että lainkäyttötoimintaa voidaan ylläpitää sellaisessakin tilanteessa, jossa suuri joukko henkilökuntaa sairastuu yhtäaikaisesti. Käsittelyaikojen keskimääräiseltä pidentymiseltä ei voida tällöin kuitenkaan välttyä. Mahdollista on sekin, että joudutaan keskittymään vain kaikkein kiireellisimpien asioiden hoitamiseen ja muut jutut jäävät lepäämään.

Ylituomari Pikkujämsä huomauttaa, että epidemiatilanne voi tuoda hallinto-oikeuteen aivan uuden tyyppisiä juttuja. Esimerkiksi aluehallintovirastojen perjantaina tekemistä päätöksistä, joilla kiellettiin yli 500 hengen yleisötilaisuudet, voidaan valittaa hallinto-oikeuteen. Mikäli valmiuslaki otetaan käyttöön, hallinto-oikeus on toimivaltainen myös silloin, kun valitetaan sen nojalla tehdyistä viranomaispäätöksistä lukuun ottamatta valtioneuvoston, ministeriön ja Suomen Pankin päätöksiä, joihin haetaan muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

"Joissain jutuissa tilanne saattaa olla se, että hallinto-oikeuden ratkaisulla on ylipäänsä merkitystä vain edellyttäen, että asia kyetään käsittelemään nopeasti. Pyrimme toteuttamaan oikeusturvaa myös mahdollisissa poikkeusoloissa", ylituomari Pikkujämsä toteaa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakunnat.