Hallinto-oikeuden suullisia käsittelyitä peruutetaan

Julkaistu 19.3.2020

Valmiuslain käyttöönotto tai valtioneuvoston samassa yhteydessä tekemät linjaukset eivät suoranaisesti vaikuta tuomioistuintoiminnan järjestämiseen oikeudellisiin edellytyksiin. Esimerkiksi suullisten käsittelyjen järjestäminen on edelleen mahdollista.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus osallistuu joka tapauksessa muun yhteiskunnan tavoin koronaviruksen leviämisen hidastamiseen, ja kynnys suullisen käsittelyn peruuttamiseen on tällä hetkellä matala. Niiden asioiden osapuolia, joita peruutukset koskevat, tiedotetaan asiasta erikseen.

Hallinto-oikeuden sisäiset varautumistoimet johtavat vääjäämättä siihen, että myös kirjallisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden käsittely hidastuu. Hallinto-oikeuden toiminta ja asioiden käsittely kuitenkin jatkuvat.

"Tuomioistuinten panosta tarvitaan myös poikkeusoloissa. Toimeenpanovallasta riippumattomat ja itsenäiset tuomioistuimet kuuluvat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviin", sanoo ylituomari Mikko Pikkujämsä.

Ennen kuin koronavirusepidemiasta oli tietoa, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tavoitteeksi tälle vuodelle oli asetettu yli 2 000 asian ratkaiseminen. Koronavirustilanteeseen liittyvänä yksityiskohtana voidaan mainita, että hallinto-oikeus on toimivaltainen käsittelemään valituksia sellaisistakin viranomaispäätöksistä, jotka liittyvät valmiuslain tai tartuntatautilain soveltamiseen.