Tiedotteet

Turvapaikkaa koskevat valitukset

Kansainvälistä suojelua koskevia asioita on aikaisemmin käsitelty vain Helsingin hallinto-oikeudessa. Ulkomaalaislakia on muutettu siten, että 1.2.2017 alkaen turvapaikan myöntämistä koskevista Maahanmuuttoviraston päätöksistä tehtyjä valituksia käsitellään myös Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksissa. Helsingin hallinto-oikeudesta siirtyy helmikuun alussa Itä-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksiin kumpaankin noin 1000 asiaa ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen noin 1700 asiaa. Asioiden siirtäminen ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Ylituomari on vaihtunut

Ylituomariksi on 1.7.2016 alkaen nimitetty hallinto-oikeustuomari Pirjo Pyhäjärvi. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa jaoston puheenjohtajana Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa sekä hallinto-oikeustuomarina ja hallintopäällikkönä Rovaniemen hallinto-oikeudessa. Ylituomarin virka vapautui, kun sen entinen haltija jäi eläkkeelle

Käsittelymaksut ovat muuttuneet

Uusi tuomioistuinmaksulaki on tullut voimaan 1.1.2016 alkaen. Tästä lukien hallinto-oikeudessa peritään 250 euron suuruinen käsittelymaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä niistä asioista, jotka on laissa erikseen säädetty maksuttomiksi kuten useimmat sosiaaliasiat. Muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 500 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu 1.1.2016 lukien.

 
Julkaistu 31.1.2017