Työjärjestys

Tyojarjestys.pdf (pdf, 7.69 Mt)

1.1.2017 voimaan tulleen tuomioistuinlain mukaan tarkemmat määräykset tuomioistuimen toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä ja muusta työskentelyn järjestämisestä annetaan työjärjestyksessä, jonka tuomioistuin hyväksyy.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden työjärjestys on hyväksytty ylituomarin päätöksellä 26.2.2020.

 
Julkaistu 1.4.2020
Sivun alkuun |