Työjärjestys

Tyojarjestys.pdf (pdf, 7.2 Mt)

1.1.2017 voimaan tulleen tuomioistuinlain mukaan tarkemmat määräykset tuomioistuimen toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä ja muusta työskentelyn järjestämisestä annetaan työjärjestyksessä, jonka tuomioistuin hyväksyy.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden työjärjestys on hyväksytty ylituomarin päätöksellä 6.5.2019.

 
Julkaistu 3.10.2019
Sivun alkuun |