Kaksi hallinto-oikeustuomarin virkaa (T13) Turun hallinto-oikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
26.10.2020
Ilmoittava virasto:
Turun hallinto-oikeus

Turun hallinto-oikeudessa on haettavana kaksi (2) vakinaista hallinto-oikeustuomarin virkaa (T13). Virka täytetään 1.1.2021 alkaen, tai sopimuksen mukaan.

Hallinto-oikeustuomari toimii ratkaisukokoonpanossa puheenjohtajana, tarkastavana jäsenenä, kolmantena jäsenenä tai esittelevänä jäsenenä. Pääsääntöisesti ylemmän palkkaluokan (T13) hallinto-oikeustuomari toimii puheenjohtajana ja tarkastavana jäsenenä. Hallinto-oikeustuomari ratkaisee omalla vastuullaan asioita, jotka lain mukaan voidaan ratkaista yhden jäsenen kokoonpanossa.

Tuomarin yleisistä kelpoisuusvaatimuksista ja nimitysperusteista säädetään tuomioistuinlain (673/2016) 10 luvun 1 §:n 1 momentissa. Virkaan nimitettävältä edellytetään lisäksi suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijalta voidaan vaatia valtion virkamieslain 8 b §:n mukainen selvitys terveydentilasta.

Hakemus osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle. Hakemus nimikirjanotteineen tai tutkintotodistuksineen, ansioluetteloineen ja työtodistuksineen pyydetään ensi sijassa tekemään valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi, hakuavain ID: 25-789-2020. Hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Tuomioistuinvirasto PL 100 00085 Tuomioistuinvirasto. Ohjeita tuomarin viran hakijoille löytyy tuomarinvalintalautakunnan internet-sivuilta: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinvalintalautakunta_0/ohjeitatuomarinviranhakijoille.html

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 26.10.2020 viraston aukioloaikana.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari Seija Kaijanen, puh. 029 56 42401.

Turussa 5.10.2020

Turun hallinto-oikeus

 
Julkaistu 5.10.2020