Kaksitoista (12) hallinto-oikeustuomarin määräaikaista virkasuhdetta (T 11), Turun hallinto-oikeus

Viimeinen hakupäivä:
23.09.2020
Ilmoittava virasto:
Turun hallinto-oikeus

Turun hallinto-oikeudessa on haettavana 12 hallinto-oikeustuomarin määräaikaista virkasuhdetta (T 11) ajalle 1.1. – 31.12.2021.

Hallinto-oikeustuomarit toimivat ratkaisukokoonpanossa puheenjohtajana, tarkastavana jäsenenä, kolmantena jäsenenä tai esittelevänä jäsenenä. He myös ratkaisevat omalla vastuullaan asioita, jotka lain mukaan voidaan ratkaista yhden jäsenen kokoonpanossa.

Tuomarin yleisistä kelpoisuusvaatimuksista ja nimitysperusteista säädetään tuomioistuinlain (673/2016) 10 luvun 1 §:n 1 momentissa. Virkaan nimitettävältä edellytetään lisäksi suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijalta voidaan vaatia valtion virkamieslain 8 b §:n mukainen selvitys terveydentilasta.

Hakemus osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle. Hakemus nimikirjanotteineen tai tutkintotodistuksineen ja ansioluetteloineen pyydetään ensi sijassa tekemään valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi, hakuavain ID: 25-680-2020. Hakemuksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle myös sähköpostilla turku.hao@oikeus.fi tai osoitteeseen PL 32, 20101 Turku (Sairashuoneenkatu 2-4).

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 23.9.2020 viraston aukioloaikana.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari Seija Kaijanen, puh. 029 56 42401.

Turussa 3.9.2020

Turun hallinto-oikeus

 
Julkaistu 3.9.2020