Neljä (4) hallinto-oikeuden esittelijän määräaikaista virkasuhdetta (T 9), Turun hallinto-oikeus

Viimeinen hakupäivä:
23.09.2020
Ilmoittava virasto:
Turun hallinto-oikeus

Turun hallinto-oikeudessa on haettavana neljä (4) hallinto-oikeuden esittelijän määräaikaista virkasuhdetta (T 9) ajalle 1.1. – 31.12.2021. Virkasuhteet sijoittuvat turvapaikkaprojektille.

Hallinto-oikeuden esittelijän tehtävänä on toimia esittelijänä lainkäyttöasioissa. Hakijalle luetaan eduksi perehtyneisyys hallintolainkäyttöön sekä hallinto-oikeuden toimialaan kuuluviin asioihin, erityisesti turvapaikka-asioihin.

Tuomioistuinlain 19 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kelpoisuusvaatimuksena esittelijän virkaan on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.

Turun hallinto-oikeus on kaksikielinen tuomioistuin. Kielitaitovaatimuksena esittelijän virkaan on tuomioistuinlain 10 luvun 9 §:n mukaisesti suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan nimitettäessä voidaan määrätä kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. Hakijalta voidaan vaatia valtion virkamieslain 8 b §:n mukainen selvitys terveydentilasta.

Hakemus osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle. Hakemus nimikirjanotteineen tai tutkintotodistuksineen ja ansioluetteloineen pyydetään ensi sijassa tekemään valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi, hakuavain ID: 25-679-2020. Hakemuksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle myös sähköpostilla turku.hao@oikeus.fi tai osoitteeseen PL 32, 20101 Turku (Sairashuoneenkatu 2-4).

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 23.9.2020 viraston aukioloaikana.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari Seija Kaijanen, puh. 029 56 42401.

Turussa 3.9.2020

Turun hallinto-oikeus

 
Julkaistu 3.9.2020