Vähintään yksi hallinto-oikeustuomarin virka T13, Turun hallinto-oikeus

Viimeinen hakupäivä:
13.09.2019
Ilmoittava virasto:
Turun hallinto-oikeus

Turun hallinto-oikeudessa on haettavana vähintään yksi vakinainen hallinto-oikeustuomarin virka (T13). Virka täytetään 1.1.2020 alkaen, tai sopimuksen mukaan.

Hallinto-oikeustuomari toimii ratkaisukokoonpanossa puheenjohtajana, tarkastavana jäsenenä, kolmantena jäsenenä tai esittelevänä jäsenenä. Pääsääntöisesti ylemmän palkkaluokan (T13) hallinto-oikeustuomari toimii puheenjohtajana ja tarkastavana jäsenenä. Hallinto-oikeustuomari ratkaisee omalla vastuullaan asioita, jotka lain mukaan voidaan ratkaista yhden jäsenen kokoonpanossa.

Tuomarin yleisistä kelpoisuusvaatimuksista ja nimitysperusteista säädetään tuomioistuinlain (673/2016) 10 luvun 1 §:n 1 momentissa. Virkaan nimitettävältä edellytetään lisäksi suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijalta voidaan vaatia valtion virkamieslain 8 b §:n mukainen selvitys terveydentilasta.

Hakemus osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle. Hakemus nimikirjanotteineen tai tutkintotodistuksineen, ansioluetteloineen ja työtodistuksineen pyydetään ensi sijassa tekemään valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi, hakuavain ID: 25-615-2019. Hakemuksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle myös sähköpostitse turku.hao@oikeus.fi tai postitse osoitteeseen PL 32, 20101 Turku (Sairashuoneenkatu 2-4). Ohjeita tuomarin viran hakijoille löytyy tuomarinvalintalautakunnan internet-sivuilta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 13.9.2019 viraston aukioloaikana.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari Ritva Isomoisio, puh. 029 56 42401.

Turussa 23.8.2019

Turun hallinto-oikeus

 
Julkaistu 26.8.2019