Hallinto-oikeuden ratkaisut
 • Opiskelijan kurinpito – Kirjallinen varoitus – Päätöksen tiedoksianto – Tavallinen vai todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Salassapitomerkintä

 • toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija

 • Kansainvälinen suojelu – uusintahakemus – lyhyt aika

 • Kunta - vuokrasopimus – kiinteistö - markkinaehtoisuuden määrittely

 • Toimeentulotuki – Vuokravakuus ¬– Maksusitoumus – Huomioitava meno – Toimeentulotukilaskelma

 • Ennakkoratkaisu – Kuluva käyttöomaisuus – Lisäpoisto – Pankkirakennukset – Toimintaympäristön muutos

 • Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito – Hoidon jatkaminen – Alistus – Sairaalan ulkopuolinen lääkäri – Ulkopuolisen lääkärin riippumattomuus

 • Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Poissuljenta – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko

 • Asemakaava – Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi – Asemakaavan vanhentuneeksi toteaminen

 • Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perhesiteen katkeaminen – Perheenkokoajan pysyvä oleskelulupa

 • Elinkeinotulon verotus – Yritysjärjestely – Liiketoimintasiirto – Liiketoimintakokonaisuus – Osakkeiden siirto

 • Ranta-asemakaava – Maakuntakaavan ohjausvaikutus - ELY-keskuksen valitusoikeus – Kaavan kumoaminen kokonaan tai osittain

 • Oleskelulupahakemuksen käsittelymaksu – Hakemuksen raukeaminen – Sähköinen asiointi – Enter Finland

 • Euroopan unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti – Asiakirjan täydentäminen – Täydentämiskehotus – Sähköinen asiointi – Enter Finland

 • Ratkaisupyyntö yksityisen avustajan palkkiosta - Turvapaikkapuhuttelu

 • Yleishyödyllinen yhteisö – Kiinteistöyhtiö – Uimahallitoiminta – Ennakkoratkaisu

 • Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu – Ennakkoratkaisu – Varsinainen työpaikka – Liikkuva työ – Yrittäjä

 • Yksityinen sosiaalipalvelu – Rekisteriin merkitseminen – Steiner-päiväkoti – Henkilöstön kelpoisuus – Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja

 • Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Lähikunta – Maantieteellinen rajakunta – Kohtuullinen kuljetuspalvelu

 • Vammaispalvelu – Vaikeavammainen – Asunnon muutostyöt – Porrashissi – Tavanomainen elämän toiminto – Ikääntyminen

 • Viranhaltijan toimivalta – Erityistä tukea tarvitseva henkilö – Useiden tukitoimien tarve – Sosiaalihuoltolaki

 • Asiakirjajulkisuus – Asiakirja vai ei-asiakirja – Tiedelehdessä julkaistu artikkeli – Artikkelin julkaistua versiota edeltäneen aineiston luonne

 • Rahankeräyslupa – Keräystarkoitus – Yleishyödyllinen toiminta – Tutkimustoiminta – Yliopistosäätiö – Tukisäätiö – Yliopisto

 • Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Tilapäinen oleskelu – Kiireellinen toimeentulotuen tarve

 
Julkaistu 26.3.2014