Turun HAO 8.6.2018 18/0628/3

Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu – Ennakkoratkaisu – Varsinainen työpaikka – Liikkuva työ – Yrittäjä

Diaarinumero: 02151/17/8510
Taltionumero: 18/0628/3
Antopäivä: 8.6.2018

A työskenteli kuljetusalan yrittäjänä yksin omistamassaan osakeyhtiössä H Oy. Yhtiön toiminta keskittyi kaasupullojen kuljetukseen ja myyntiin. A:n koti sijaitsi B:n kaupungissa, jossa oli myös yhtiön toimipaikka. H Oy:llä oli toimeksiantosopimus C Oy:n kanssa, ja A lähti työpäivittäin kotoaan hakemaan kaasupullokuormaa C Oy:n jakelukeskukseksi ja terminaaliksi kutsutusta, D:n kaupungissa sijaitsevasta toimipaikasta, jossa hän lastasi kuormaa 1,5–3 tuntia. Lastauksen jälkeen A lähti jakamaan kaasupullokuormaa hyvin laajalle alueelle eri puolille Suomea ja palasi matkoiltaan joko suoraan kotiinsa B:n kaupunkiin tai kulki sinne edellä mainitun D:n kaupungissa sijainneen C Oy:n toimipaikan kautta.


Verohallinto oli ennakkoratkaisussaan katsonut, että A on liikkuvaa työtä tekevä työntekijä/autonkuljettaja, ja että hänelle muodostuu varsinainen työpaikka vain B:n kaupungissa kotinsa yhteydessä sijaitsevaan H Oy:n toimipaikkaan. C Oy:n D:n kaupungissa sijaitsevasta toimipaikasta ei muodostu A:lle varsinaista työpaikkaa.


Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö vaati, ettei A:n katsota tekevän liikkuvaa työtä ja että hänelle joka tapauksessa on katsottava muodostuvan varsinainen työpaikka myös C Oy:n toimipaikkaan.

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen osittain ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että A tekee liikkuvaa työtä ja hänelle muodostuu varsinainen työpaikka myös C Oy:n D:n kaupungissa sijaitsevaan toimipaikkaan tuloverolain 72 b §:n 2 momentin perusteella. Näin ollen päivärahojen ennakonpidätystä toimitettaessa A:n työmatkan on katsottava alkavan, kun hän lähtee C Oy:n toimipaikasta asiakkaiden luo ja päättyvän, kun hän palaa tuohon toimipaikkaan tai kotiinsa B:n kaupunkiin, sikäli kun hän palaa suoraan sinne käymättä tuossa toimipaikassa.


Päätöksen perustelujen mukaan A toimii kuljetusalan yrittäjänä yksin omistamassaan yhtiössä. A:n osakeyhtiön toimipaikka sijaitsee hänen kotonaan, joka on myös A:n varsinainen työpaikka. Yhtiöllä on C Oy:n kanssa toimeksiantosopimus, jonka mukaisesti A hakee C Oy:n toimipaikasta kaasupulloja ja kuljettaa ne C Oy:n asiakkaille. Tämän luonteinen autonkuljettajan työhön rinnastettava A:n työ vaihtuvine työkohteineen on luonteeltaan liikkuvaa työtä. Koska A lähes päivittäin hakee ja lastaa kaasupullot C Oy:n terminaalista sekä myös ajoittain säilyttää kuorma-autoaan siellä, terminaali on hänen tu-loverolain 72 b §:n 2 momentissa tarkoitettu varsinainen työpaikkansa, josta myös hänen työmatkansa alkaa.


Tuloverolaki, 71 § 1 mom, 72 § 1 mom sekä 72 b § 1 ja 2 mom


Äänestys 2-1


Yksi jäsen hylkäsi valituksen kokonaan seuraavin perustein:

Hakemuksessa kuvatussa tilanteessa A:n päätehtävä H Oy:n työntekijänä on kaasupullojen kuljettaminen, vaikka hän myös lastaa ja purkaa kuomaa. A tekee näin ollen liikkuvaa työtä.


Asiassa on riidatonta, että A:n varsinainen työpaikka on H Oy:n toimitila B:n kaupungissa. Hänellä ei näin ollen voida katsoa olevan varsinaista työpaikkaa myös H Oy:n asiakasyrityksen tiloissa, vaikka hän käy siellä päivittäin lastaamassa kuormaa ja vaikka H Oy:n kuorma-autoa säilytetään siellä noin puolet ajasta.

 
Julkaistu 13.6.2018  Päivitetty 14.6.2018