Turun hallinto-oikeus hylkäsi luonnonsuojeluyhdistysten hakemukset suden kaatolupapäätösten täytäntöönpanon kieltämisestä

Julkaistu 20.1.2016

Hallinto-oikeuden mukaan Suomen riistakeskuksen päätösten välittömän täytäntöönpanon edut ovat täytäntöönpanosta aiheutuvia haittoja suuremmat. Kysymys on kaksivuotisen kannanhoidollisen pyyntikokeilun jälkimmäisestä vuodesta. Kokeilun ensimmäisenä vuonna poikkeuslupapäätösten täytäntöönpano kiellettiin. Poikkeuslupien 30 päivän pituinen metsästysaika huomioon ottaen täytäntöönpanon kieltäminen estäisi siten kokeilun mukaisen metsästyksen kokonaan. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on muun muassa ehkäistä susien laitonta tappamista. Lupaehtojen mukaan pyynti suositellaan kohdistettavaksi nuoriin tai haittaa tuottaviin yksilöihin.

Suomen riistakeskus on päätöksillään 18.12.2015 myöntänyt kolmelle yksityishenkilölle kullekin poikkeusluvan kahden suden pyydystämiseksi karttaliitteisiin merkityillä alueilla, jotka sijoittuvat Köyliön kuntaan sekä Huittisten ja Loimaan kaupunkeihin kuuluvalle alueelle sekä Oripään ja Pöytyän kuntiin ja Mynämäen, Nousiaisten, Maskun ja Pöytyän kuntiin kuuluvalle alueelle. Luvat ovat voimassa 23.1. - 21.2.2016.

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Satakunta-Varsinais-Suomi ry on vaatinut kolmen päätöksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry yhden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeus antaa valituksiin myöhemmin erikseen päätökset.

Hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Hallinto-oikeuden päätökset 16/0031/3, 16/0032/3 ja 16/0033/3 oheisena liitteinä.

Liitetiedostot