Turun hallinto-oikeus kannattaa lausunnossaan työryhmän ehdotusta turvapaikka-asioiden hajauttamisesta

Julkaistu 28.10.2016
Hallinto-oikeus on antanut lausunnon työryhmän ehdotukseen hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta. Työryhmä esittää turvapaikka-asioiden hajauttamista käsiteltäväksi Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeudessa. Toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyisi Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön vastuualueen perusteella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta.

Liitetiedostot