Turun hallinto-oikeuden tiedote viikkojen 48-49 ratkaisuista

Julkaistu 14.12.2016
Tiedote Turun hallinto-oikeuden viikoilla 48-49 antamista päätöksistä. Voitte tilata päätöksiä hallinto-oikeuden kirjaamosta sähköpostilla osoitteesta turku.hao@oikeus.fi

Liitetiedostot