Turun hallinto-oikeuden tiedote viikkojen 1-2 ratkaisuista

Julkaistu 18.1.2017
Tiedote Turun hallinto-oikeuden viikoilla 1-2 antamista päätöksistä. Voitte tilata päätöksiä hallinto-oikeuden kirjaamosta sähköpostilla osoitteesta turku.hao@oikeus.fi

Liitetiedostot