Turun hallinto-oikeuden tiedote viikkojen 51-52 ratkaisuista

Julkaistu 5.1.2017
Tiedote Turun hallinto-oikeuden viikoilla 51-52 antamista päätöksistä. Voitte tilata päätöksiä hallinto-oikeuden kirjaamosta sähköpostilla osoitteesta turku.hao@oikeus.fi

Liitetiedostot