Turun hallinto-oikeus hylkäsi Pyhärannan kunnanjohtajan valintaa koskevan valituksen

Julkaistu 31.3.2017

Pyhärannan kunnanvaltuusto päätti 18.4.2016 valita kunnanjohtajan virkaan hallintotieteiden tohtori Matti Muukkosen.

Päätöksestä valitti hallinto-oikeuteen kunnanvaltuutettu. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus totesi, että Pyhärannan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättäminen kuului valtuuston toimivaltaan. Hallinto-oikeudessa esitetyn selvityksen mukaan valtuusto ei ollut ennen kunnanjohtajan viran haettavaksi julistamista päättänyt viran kelpoisuusvaatimuksista, vaan virka oli julistettu haettavaksi ja sittemmin uudelleen haettavaksi kunnanhallituksen haettavaksi julistamisen yhteydessä päättämillä kelpoisuusvaatimuksilla. Hallinto-oikeus totesi, että vaikka kunnanhallituksen toimivaltaan oli hallintosäännön mukaan kuulunut viran haettavaksi julistaminen, kunnanhallituksen toimivaltaan ei ollut kuulunut siinä yhteydessä päättää viran kelpoisuusvaatimuksista. Kunnanhallitus oli näin ollen asiaa valmistellessaan ylittänyt toimivaltansa.

Hallinto-oikeus totesi, että asiaa kunnanvaltuustossa käsiteltäessä kunnanvaltuutettu oli puheenvuorossaan nimenomaisesti kiinnittänyt huomiota tähän toimivallan ylittämiseen. Hän tai kukaan muukaan valtuutettu ei kuitenkaan ollut tehnyt vastaehdotusta asiassa, vaan valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen. Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoi, että valtuusto oli päättäessään kunnanjohtajan valinnasta hakukuulutuksen mukaisilla kelpoisuusvaatimuksilla samalla nimenomaisesti hyväksynyt nuo kelpoisuusvaatimukset noudatettaviksi kyseisessä virkavaalissa. Näin ollen valtuuston päätöstä ei ollut syytä kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä valituksessa esitetyillä kunnanhallituksen toimivaltaan liittyvillä valitusperusteilla. Myös muut valitusperusteet hylättiin.

Hallinto-oikeuden päätös tehtiin äänin 2-1. Vähemmistöön jäänyt hallinto-oikeustuomari katsoi, että koska kunnanhallitus oli ylittänyt toimivaltansa päättäessään viran haettavaksi julistamisen yhteydessä kelpoisuusvaatimuksista, valtuuston päätös oli kumottava virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hallinto-oikeuden päätös 17/0111/1 oheisena liitteenä.

Liitetiedostot