Hallinto-oikeus hylkäsi Toriparkin maanvuokrasopimusta koskevan valituksen

Julkaistu 5.5.2017

Turun kaupunginvaltuusto päätti 30.5.2016 hyväksyä Kauppatorin maanalaista pysäköintilaitosta koskevan maanvuokrasopimuksen Turun Toriparkki Oy:n kanssa.

Päätöksestä valitti hallinto-oikeuteen turkulainen yhdistys. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus totesi, että asian käsittelyyn ei ollut osallistunut esteellisiä henkilöitä. Menettely ei ollut valtiontukea koskevien säännösten vastaista. Asian valmistelu ei muutenkaan ollut virheellistä, puutteellista tai harhaanjohtavaa. Kaupunginvaltuuston päätös ei siten ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kyseistä maanvuokrasopimusta ei voitu pitää alihintaisena ja valtuusto oli voinut harkintansa mukaan hyväksyä sopimuksen siihen sisältyvin ehdoin. Valtuusto ei ollut käyttänyt harkintavaltaansa väärin eikä päätös ollut valituksessa esitetyillä perusteilla muutenkaan lainvastainen.

Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hallinto-oikeuden päätös 17_0144_1 oheisena liitteenä.

Liitetiedostot