Turun hallinto-oikeuden tiedote viikkojen 34-35 ratkaisuista

Julkaistu 6.9.2017

Tiedote Turun hallinto-oikeuden viikoilla 34-35 antamista päätöksistä. Voitte tilata päätöksiä hallinto-oikeuden kirjaamosta sähköpostilla osoitteesta turku.hao@oikeus.fi

Liitetiedostot