Turun hallinto-oikeuden tiedote viikkojen 39-40 ratkaisuista

Julkaistu 11.10.2017

Tiedote Turun hallinto-oikeuden viikoilla 39-40 antamista päätöksistä. Voitte tilata päätöksiä hallinto-oikeuden kirjaamosta sähköpostilla osoitteesta turku.hao@oikeus.fi

Liitetiedostot