Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan vaikutukset hallinto-oikeuden toimintaan

Julkaistu 17.3.2020

Koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen Turun hallinto-oikeus suosittelee, että asioinnissa käytettäisiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua ja sähköpostia, toissijaisesti postia. Vain välttämättömissä tilanteissa voi tulla asioimaan oikeustaloon.


Nykyisen työtilanteen vuoksi sekä ydintoimintojen turvaamiseksi hallinto-oikeus joutuu priorisoimaan työtehtäviä. Asioiden käsittelyajat tulevat pidentymään. Myös lainvoimaisuustodistusten antaminen voi hidastua.

Hallinto-oikeuden kirjaamosta on mahdollista pyytää hallinto-oikeuden asettamien määräaikojen pidennystä. Huom. Hallinto-oikeus ei voi pidentää laissa säädettyä valitusaikaa.

Hallinto-oikeus arvioi tapauskohtaisesti jo määrättyjen suullisten käsittelyjen pitämistä ja ilmoittaa tarvittaessa osallisille niitä koskevista muutoksista. Uusien suullisten käsittelyjen päiviä ei tässä tilanteessa pystytä sopimaan. Hallinto-oikeus seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja tilanteessa annettavia määräyksiä ja ohjeita sekä ottaa suullisten käsittelyiden järjestämisessä huomioon asioiden kiireellisyydet.