Koronavirusepidemian vaikutukset Turun hallinto-oikeuden toimintaan

Julkaistu 27.3.2020

Turun hallinto-oikeuden tavoitteena on toiminnan jatkaminen asiakaspalvelussa ja lainkäytössä niin vähin häiriöin kuin mahdollista. Hallinto-oikeuden on kuitenkin varauduttava siihen, että toimintaedellytykset saattavat jatkossa edelleen heikentyä.

Hallinto-oikeus kehottaa, että asioinnissa käytettäisiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua tai sähköpostia turku.hao@oikeus.fi, toissijaisesti postia. Vain välttämättömissä tilanteissa voi tulla asioimaan oikeustaloon.

Asiointipalvelusta löytyy lisätietoa osoitteesta https://oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/sahkoinenasiointi.html.

Turvapostin lähettämiseen löytyy ohje osoitteesta https://oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html.

Hallinto-oikeuden kirjaamosta, mieluiten sähköpostilla turku.hao@oikeus.fi tai vaihtoehtoisesti puhelimitse 029 564 2410, on mahdollista pyytää hallinto-oikeuden asettamien määräaikojen pidennystä. Hallinto-oikeus ei voi pidentää laissa säädettyä valitusaikaa.

Työtilanteen vuoksi sekä ydintoimintojen turvaamiseksi hallinto-oikeus joutuu priorisoimaan työtehtäviä. Asioiden käsittelyajat tulevat ilmoitetuista keskimääräisistä käsittelyajoista pidentymään. Myös lainvoimaisuustodistusten antaminen voi hidastua.

Hallinto-oikeus ei tässä vaiheessa sovi uusia suullisia käsittelyjä. Tarkkailemme hallituksen määräysten ja suositusten vaikutusta tilanteeseen. Jos suullisesta käsittelystä ei vielä ole tehty välipäätöstä, käsittelyä ei lähtökohtaisesti järjestetä, vaikka siitä olisi jo sovittu. Sovittujen suullisten käsittelyjen osalta ollaan yhteydessä asianosaisiin. Jo päätettyjä suullisia käsittelyjä siirretään matalalla kynnyksellä asiakkaiden toivomuksesta ja sairastumisten vuoksi. Suullisiin käsittelyihin liittyvistä erityisjärjestelyistä ja mahdollisten etäyhteyksien hyödyntämisestä käsittelyissä päättää hallinto-oikeuden kokoonpanon puheenjohtaja. Ilmoitamme osallisille muutoksista käsittelyissä. Jos jonkun asian kohdalla tilanne on epäselvä, ottakaa yhteyttä edellä mainittujen yhteyskanavien kautta.