Tillgängligheten

Åbo förvaltningsdomstols hemsidor har publicerats år 2014. Nya hemsidor utvecklas för ibruktagande hösten 2020.

Webbplatser ska uppfylla de lagstadgade kriterierna för tillgänglighet senast 23.9.2020.

Om du vill ge respons gällande hemsidornas tillgänglighet eller om du har svårigheter med att använda hemsidorna, kan du meddela om saken till adressen turku.hao@oikeus.fi.

 
Publicerad 18.8.2020