Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus_Verksamhetsberattelse_2019.pdf (pdf, 1.48 Mt) Toimintakertomus_Verksamhetsberattelse_2018.pdf (pdf, 4.79 Mt) Verksamhetsberättelse_2017.pdf (pdf, 1.16 Mt) Verksamhetsberättelse_2016.pdf (pdf, 0.18 Mt) Årsberättelse2015_text.pdf (pdf, 0.08 Mt) Vuosikertomus_Årsberättelse_2014.pdf (pdf, 2.61 Mt) Vuosikertomus_Årsberättelse_2013.pdf (pdf, 2.52 Mt) Vuosikertomus_årsberättelse_2012.pdf (pdf, 2.01 Mt) Vuosikertomus_Årsberättelse_2011.pdf (pdf, 1.03 Mt)
 
Publicerad 14.7.2020