Hallinto-oikeuden Finlex-ratkaisut
 • Elinkeinotoiminnan verottaminen - Toimintamuodon muuttaminen - Apportti - Kaupparekisteri- merkintä - Tilikauden päättyminen - Verovuosi

 • Elinkeinotulon verotus – Konserniavustus – Vähennyskelpoinen meno – Holdingyhtiö – Liiketoiminnan harjoittaminen

 • Taksinkuljettajan ajolupa – Hakemuksen hylkääminen – Henkilökohtaiset ominaisuudet – Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta – Kohtuullisuus – Suhteellisuusperiaate – Elinkeinon harjoittaminen – Perusoikeusmyönteinen laintulkinta

 • Ympäristönsuojelulaki - Hallintopakkoasia - Tuulivoimala - Ympäristöluvan tarve - Mahdollinen
  kohtuuton rasitus - Meluvaikutus - Melun luonne - Välkevaikutus

 • Vesilaki - Hallintopakko - Toimivalta - Ojitus

 • Ympäristönsuojelulaki - Ympäristölupa - Varovaisuusperiaate - Turvetuotanto - Happamat sulfaattimaat

 • Ympäristönsuojelulaki - Valitusoikeus - Asianosainen - Teollisuuslaitos

 • Miljöskyddslagen - Vindkraftverk - Bullermätning - Förvaltningstvång - Godkänd bullermätningsplan - Föreläggande av nya mätningar - Grundad anledning - Förfarande vid förvaltningstvång - Hörande - Myndighetens utredningsskyldighet
  Ympäristönsuojelulaki - Tuulivoimala - Melumittaus - Hallintopakko - Hyväksytty melumittaussuunnitelma - Velvoittaminen uusiin mittauksiin - Perusteltu aihe - Hallintopakkomenettely - Kuuleminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus

 • Luotonantaja - Vertaislaina

 • Ympäristönsuojelulaki - Hallintopakko - Tuulivoimala - Ympäristöluvan tarve - Hallintopakkomääräyksen antamisen edellytykset

 • Ympäristönsuojelulaki - Ympäristölupa - Yhdistyksen valitusoikeus

 • Oikeudenkäynnin viivästyminen - Viivästymishyvitys - Oikeudenkäynnin alkamisajankohta - Kokonaiskäsittelyaika - Vesilain mukainen korvausasia

 • Vieraslajien leviämisvaara - Puujätteen murskaus

 • Henkilökohtaisen tulon verotus - Ennakkoratkaisu - Tulon veronalaisuus - Avoeron johdosta maksettava hyvitys - Maatalous - Yrittäjäpuolisot

 • Ennakkoratkaisu - Hakijan valitus - Muuttuneet olosuhteet - Ennakkoratkaisun sitovuus

 • Pysäköintivirhemaksu - Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus - Liikennemerkin ymmärrettävyys

 • Ympäristönsuojelulaki – Ympäristölupa – Yhdistys – Valitusoikeus

 • Perintöverotus - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Yritystoiminnan jatkaminen - Tytäryhtiön hallituksen jäsenyys

 • Ampuma-ase - Varoitus - Yhdistyksen asevastaava - Huolellisuusvelvoitteen laiminlyönti - Viranomaisen vastuu asian selvittämisestä

 • Ulkomaalaisasia - Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti - Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskeluoikeus - Oleskelukortti - Työntekijän aseman säilyttäminen - Rekisteröity työnhakija

 
Julkaistu 8.2.2018