Henkilökunta ja organisaatio

Hallinto-oikeutta johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa hallinto-oikeuden ylituomari.

Ylituomarina toimii Jaakko Kellosalo.

Tuomioistuimen jäseniä ovat hallinto-oikeuden ylituomari ja 21 lainoppinutta sekä 11 tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomaria. Edellä mainittujen jäsenten lisäksi tiettyjen asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu valtioneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan määräämiä asiantuntijajäseniä. Esittelijöinä toimii 19 hallinto-oikeuden esittelijää ja 6 notaaria.

Hallinto-oikeus toimii jakautuneena neljään jaostoon.

Kansliaa johtaa hallintopäällikkö. Kanslian eri tehtävissä työskentelee hallintopäällikön lisäksi 21 henkilöä.

 
Julkaistu 14.2.2020