Vaasan HaO 18.6.2020 20/0045/1

Ympäristölupa - Peruutettu lupahakemus - Lupahakemuksen peruutus lupapäätöksen antamisen jälkeen - Muutoksenhakuvaiheessa tehty lupahakemuksen peruutus - Lupahakemuksen peruutuksen merkitys

Diarienummer: 00098/17/5115, 00100/17/5115, 00104/17/5115, 00120/17/5115, 00130/17/5115, 00131/17/5115
Liggarnummer: 20/0045/1
Givet: 18.6.2020

Aluehallintovirasto oli myöntänyt luvan hakijalle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan turvetuotantoon sekä hankkeeseen liittyen vesilain (264/1961) 1 luvun 17 a §:n mukaisen poikkeuksen ja 10 luvun 6 §:n mukaisen oikeuden.

Luvan hakija peruutti lupahakemuksensa aluehallintoviraston päätöksestä tehtyjen valitusten vireillä ollessa hallinto-oikeudessa.

Lausuminen raukesi kahden valituksen osalta valitusten peruuttamisen vuoksi. Muilta osin hallinto-oikeus kumosi ja poisti aluehallintoviraston päätöksen, koska luvan hakija oli peruuttanut hakemuksensa. Koska aluehallintoviraston päätös oli edellä esitetyin perustein kumottava, asiassa esitetyistä valituksista ja vaatimuksista ei ollut tarpeen lausua enemmälti siltäkään osin, kuin valituksia ja vaatimuksia ei ollut peruutettu.

 
Publicerad 21.7.2020