Meddelanden

Nyheter
21.6.2017
»

Vasa förvaltningsdomstols beslut om verkställigheten av NTM-centralens tillståndsbeslut gällande äggbehandling på Juckasgrynnan i Vasa och skyddsjakt på storskarv i havsområden som till största delen är belägna i Malax utanför Åminne.

Publicerad 13.2.2018