Handläggningstid

År 2017 inkom till förvaltningsdomstolen totalt 1699 mål. Under året avgjordes totalt 1685 mål.

År 2017 var handläggningstiden vid Vasa förvaltningsdomstol i genomsnitt 11,4 månader.

 
Publicerad 27.4.2018