Asiakirjojen tilaaminen hovioikeudesta

Hovioikeus lähettää kappaleen ratkaisustaan valittajalle ja vastauksen antajalle ilman eri tilausta. Kappaleet lähetetään postitse siihen osoitteeseen, joka on ilmoitettu hovioikeudelle.

Erillisiä jäljennöksiä ja valokopioita hovioikeuden ratkaisuista ja muista asiakirjoista voi tilata hovioikeuden kirjaamosta virka-aikana. Kirjaamo lähettää jäljennökset ja valokopiot tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen tai asiakas voi noutaa ne kirjaamosta.

Jäljennöksistä peritään sivuluvun mukainen jäljennösmaksu. Lisätietoa maksuista löytyy oikeuslaitoksen yleisiltä sivuilta kohdasta tuomioistuimissa perittävät maksut .

Hovioikeuden kirjaamon henkilökunta vastaa asiakirjojen tilaamista koskeviin kysymyksiin sähköpostitse osoitteesta helsinki.ho@oikeus.fi ja puhelimitse 029 56 40789.

Myös tilauslomaketta voi käyttää.

 
Julkaistu 5.3.2014