6 hovioikeuden esittelijän T 9 virkaa Helsingin hovioikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
20.02.2020
Ilmoittava virasto:
Helsingin hovioikeus

Helsingin hovioikeudessa julistetaan haettavaksi 6 hovioikeuden esittelijän T 9 virkaa. (Dnro 39/701/2020)

Hovioikeuden esittelijän tehtävistä säädetään tuomioistuinlaissa (25.8.2016/673) ja Helsingin hovioikeuden työjärjestyksessä (15 §).

Kelpoisuusvaatimuksena virkoihin on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Hovioikeuden esittelijällä tulee lisäksi olla kokemusta tuomarin tehtävistä. Esittelijäksi nimitettävällä on oltava hovioikeuden tuomiopiirin väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. (Tuomioistuinlain 19 luku 3 § ja 10 luku 9 §)

Virat ovat viraston yhteisiä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Helsingin hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon helsinki.ho@oikeus.fi tai Salmisaarenranta 7 I, PL 132, 00181 Helsinki, viimeistään torstaina 20.2.2020 ennen virka-ajan päättymistä.

Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjaote tai tarvittavat todistukset tutkinnoista ja työkokemuksista.

Helsingin hovioikeudessa 29.1.2020

Tied.
Apulaishallintopäällikkö Marjo Alasaarela
puh. 029 5640 676

 
Julkaistu 29.1.2020