Helsingin hovioikeudessa 2-3 määräaikaista hovioikeudenneuvoksen T 14 virkasuhdetta 1.6.-31.12.2019

Viimeinen hakupäivä:
03.05.2019
Ilmoittava virasto:
Helsingin hovioikeus

Helsingin hovioikeudessa julistetaan haettavaksi mm. avoinna olevien virkojen ja virkavapauksien vuoksi nimitystilanteesta riippuen 2-3 hovioikeudenneuvoksen T 14 virkaa koskevaa määräaikaista virkasuhdetta ajalla 1.6.-31.12.2019 (Dnro 148/701/2019).

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Helsingin hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon, Salmisaarenranta 7 I, PL 132, 00181 Helsinki, viimeistään perjantaina 3.5.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjaote tai tarvittavat todistukset tutkinnoista ja työkokemuksista.

Helsingin hovioikeudessa 11.4.2019

Tied.
Kansliapäällikkö Hanna Nikkilä
029 5640 600

 
Julkaistu 11.4.2019