Helsingin hovioikeudessa 2 hovioikeudenneuvoksen T 14 virkaa

Viimeinen hakupäivä:
08.12.2017
Ilmoittava virasto:
Helsingin hovioikeus

Julistetaan haettaviksi:

Helsingin hovioikeudessa
kaksi hovioikeudenneuvoksen T 14 virkaa (dnro 354/701/2017)

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Helsingin hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon, Salmisaarenranta 7 I, PL 132, 00181 Helsinki, viimeistään perjantaina 8.12.2017 ennen virka-ajan päättymistä.

Helsingin hovioikeudessa 7.11.2017

Tied.

Kansliapäällikkö Hanna Nikkilä

029 5640 600

 
Julkaistu 7.11.2017