Henkilökunta

Lainkäyttöasioita varten Helsingin hovioikeudessa on viisi osastoa. Kutakin osastoa johtaa hovioikeudenneuvos (osaston johtaja). Osastoon kuuluu yleensä neljätoista hovioikeudenneuvosta ja kahdeksan hovioikeuden esittelijää. Jokaiseen osastoon kuuluu myös osastokanslia, jossa työskentelee kanslianhoitaja ja lainkäyttösihteereitä.

Hovioikeuden sisäistä hallintoa johtaa kansliapäällikkö.

Hallintoon kuuluvat kirjaamo, kirjasto, tietohallinto, toimisto- ja virastomestaripalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinto.

Helsingin hovioikeudessa työskentelee noin 150 henkilöä.

Hovioikeuden presidenttinä toimii Mikko Könkkölä.

 
Julkaistu 17.1.2017