Käräjäoikeuspainotteisten laatuhankkeiden raportit

Käräjäoikeuspainotteisessa laatuhankkeessa nimetään vuosittain kehittämistyöryhmiä, jotka koostuvat tuomareiden, esittelijöiden, syyttäjien ja asianajajien edustajista. Työryhmät laativat niille annettujen aihepiirien osalta raporttinsa, joka esitellään hovioikeuspiirin Lainkäyttöpäivänä.

Raportit löytyvät julkaisuvuoden mukaisessa järjestyksessä vasemman navigaation kautta.

 
Julkaistu 25.10.2019